Holocaust..

Homepage

 Vitajte na webovej stránke  Holocaust..

Čo by ste chceli ešte vidiet na týchto stránkach?

  -tento príspevok je momentálne rozpísaný-
 Holocaust  je označenie pre systematické, štátom vykonávané prenasledovanie a hromadné vyvražďovanie etnických, náboženských, či politických skupín počas druhej svetovej vojny , vykonávané nacistickým Nemeckom a jeho spojencami.

Najpočetnejšími obeťami holokaustu boli Židia prostredníctvom „konečného riešenia židovskej otázky“. Celkový počet obetí holokaustu sa odhaduje na 12 až 16 miliónov, z toho zhruba 6 miliónov Židov.

Najúčinnejším a najhroznejším prostriedkom nemeckého holokaustu boli vyhladzovacie tábory, kde sa hromadne popravovalo zastrelením, obesením a jedovatým plynom. Spočiatku v plynových vozoch, neskôr v plynových komorách, ktoré boli postavené tak, aby pripomínali obyčajné umyvárne. Mŕtvoly boli hromadne spaľované v krematóriach.

Po prepadnutí Sovietského zväzu 22.júna 1941 nechal Adolf Hitler na území Poľsak zriadiť šesť vyhladzovacích táborov:Chelmo,Osiwnčim I. , II. , III.,Majdanok,Belzec,Solibor,Treblinka

Koncentráčne tabory prežilo 8103 vezňov.

Vnímanie Holocaustu:

Štandardné interpretácie holokaustu stoja na 2 tézach:

  1. Holokaust je ojedinelá historická udalosť. Opačné tvrdenie je „nemorálna ekvivalencia“.
  2. Holokaust je vyvrcholenie večnej iracionálnej nenávisti Nežidov k Židom.  

Ničenie židov malo predovšetkým hospodárske príčiny.Nacisti sa tak najkratšou cestou zmocňovali dôležitých hospodárskych a politických pozícií, ktoré boli obsadené Židmi. Nacisti lúpením zhromažďovali kapitál potrebný pre svoje ďalšie ciele.